สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

การลงทะเบียนรายวิชาภาษาต่างประเทศที่ 2 ของนักเรียนชั้น ม.1

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 29 พ.ค. 2562
โดย : นางสาวณัฐณี อินทวงษ์

ชี้แจงเรื่องการลงทะเบียนรายวิชาภาษาต่างประเทศที่ 2 ของนักเรียนชั้น ม.1

ทางโรงเรียนจะเปิดระบบให้นักเรียนลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 05:00 น. ของวันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2562

ถึงเวลา 23:59 น. ของวันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2562

หากนักเรียนคนใดมีปัญหาในการเข้าใช้ระบบ ให้ติดต่อครูณัฐณี (ครูป้อม) ที่ห้องพักครูคอมพิวเตอร์

และหากนักเรียนคนใดมีปัญหาในการเลือกรายวิชา ให้ติดต่อครูกนกพร (ครูนก) ที่ห้องพักครูภาษาจีน ในวันเวลาราชการค่ะ