สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

แจ้งเรื่องการลงทะเบียนรายวิชาสาระเพิ่มเติมของนักเรียนระดับชั้น ม.4 และ ม.6

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 28 พ.ค. 2562
โดย : นางสาวณัฐณี อินทวงษ์

ชี้แจงเรื่องการลงทะเบียนรายวิชาสาระเพิ่มเติมของนักเรียนระดับชั้น ม4 และ ม.6 และภาษาต่างประเทศที่ 2 ของนักเรียนชั้น ม.4

ทางโรงเรียนจะเปิดระบบให้นักเรียนลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 18:00 น. ของวันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2562

ถึงเวลา 23:00 น. ของวันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม 2562

หากนักเรียนคนใดมีปัญหาในการเข้าใช้ระบบ ให้ติดต่อครูณัฐณี ที่ห้องพักครูคอมพิวเตอร์

และหากนักเรียนคนใดมีปัญหาในการเลือกรายวิชา ให้ติดต่อครูชุลีมาศ ที่ห้องพักครูสังคม ในวันเวลาราชการค่ะ