สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

ประกาศจากทางวิชาการ เรื่อง การลงทะเบียนเลือกวิชาสาระเพิ่มเติม (สรพ.เลือก) ของนักเรียน ม.4 และ ม.6

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 26 พ.ค. 2562
โดย : นางสาวณัฐณี อินทวงษ์

ประกาศจากทางวิชาการ

เรื่อง การลงทะเบียนเลือกวิชาสาระเพิ่มเติม (สรพ.เลือก) ของนักเรียน ม.4 และ ม.6
และภาษาต่างประเทศที่ 2 ของนักเรียนชั้น ม.4 ในระบบบริหารวิชาการ vichakanppk.info

เนื่องจากระบบมีปัญหา ทางผู้ดูแลกำลังทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
และจะกำหนดวันให้นักเรียนทำการลงทะเบียนใหม่อีกครั้งค่ะ

สำหรับ สรพ.เลือก ม.3 ที่มีปัญหาเล็กน้อย นักเรียนสามารถลงทะเบียนได้ตามปกติ
หากนักเรียนม.3 คนใดมีปัญหาและไม่สามารถแก้ไขได้ให้ติดต่อครูณัฐณี ที่ห้องคอมพิวเตอร์ ในวันเวลาราชการ