สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

รวมประกาศ รายละเอียด

การลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ประกาศเมื่อวันที่ : 29 ต.ค. 2562
โดย : นางสาวณัฐณี อินทวงษ์

กำหนดการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

นักเรียนสามารถลงทะเบียนวิชาสาระเพิ่มเติมในระบบได้ตามกำหนดการดังนี้ค่ะ

     ม.4 และ ม.6  เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 19:00 น. ถึง วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 19:00 น.

     ม.3  เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันพุธ ที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 19:00 น. ถึง วันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 21:00 น.

คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์ [download]