สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

รวมประกาศ รายละเอียด

การเลือกลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

ประกาศเมื่อวันที่ : 29 พ.ค. 2562
โดย : นางสาวณัฐณี อินทวงษ์

เรื่อง การลงทะเบียนเลือกชุมนุมในระบบบริหารวิชาการ vichakanppk.info
        ทางโรงเรียนจะเปิดระบบให้นักเรียนลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา13:00 น. ของวันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม 2562 ถึงเวลา 23:00 น. ของวันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2562
        หากนักเรียนคนใดมีปัญหาในการเข้าใช้ระบบและมีปัญหาในการเลือกกิจกรรมชุมนุม ให้ติดต่อครูณัฐณี ที่ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ในวันและเวลาราชการค่ะ